【MoChic摩西】2018日本东京国际消费礼品展

发布时间:2018-08-21

            2018日本东京国际消费礼品览会于2018.09.04 ~ 2018.09.07日在东京国际会展中心中心举办Tokyo Big Sight International 。

            展会期间,我们将带着最新的产品与技术与您分享, 期待您的参与并体验我们的新品! 

            展位号:東8-T72-25

            地址:东京国际会展中心Tokyo Big Sight International 


          mochic日本展会

更多